Innkalling til Sarpsborg Skøyteklubbs årsmøte 2021

Sted: Aulaen på Kruseløkka skole

Tid: Onsdag 26. mai 2021 kl 18:00

 

Dagsorden:

Godkjenning av de stemmeberettigede

Velge dirigent, protokollfører samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Behandle SSKs årsberetning

Behandle SSKs regnskap i revidert

Behandle innkomne forslag og saker

Forslag 1: endre antall styremedlemmer

Forslag 2: endre SSKs lovnorm

Fastsette medlemskontigent

Vedta SSKs budsjett

Valg

 

Grunnet smitteverntiltak ber vi alle som skal delta om å fylle ut følgende skjema: Påmelding årsmøte

 

Vi ber dere alle om å gjøre dere kjent med innholdet i dokumentene under. Eventulle spørsmål kan stilles på årsmøte.

Årsberetning 2020-2021

Resultatrapport 2020 SSK

Resultatrapport 2020 SSK

Forslag 1 til Årsmøte 26 mai 2021 SSK

Forslag 2 til Årsmøte 26 mai 2021 SSK

Budsjett 2021 SSK

Valgkomiteens innstilling

 

For de som ønsker å se den gamle lovnormen av 2013 er denne nå tilgjengelig under. 

vedtektene ssk (fra 2013)

 

INFO

Grasrot 5