Skøyteskole2020Skøyteskolen starter opp igjen mandag 05.09.2023 kl 18:10

Fortløpende informasjon om skøytekolen legges ut på skøyteskolen sin facebookside.

Påmelding gjøres via iSonen, eller vi hjelper til ved oppmøte

Du kan også ta kontakt på tlf 93674838 (Skøyteskoleansvarlig), eller på mail til styret@sskkunstlop.no

Edeaskøyter

 

Riktige skøyter er viktig. Skal man kjøpe seg skøyter i en sportsbutikk er det viktig at de er stive, slik at de ikke går så legg innover på skøytene. 

Klubben vil ha utleie av skøyter til skøyteskolebarna. Klubben har fått midler fra Sparebankstiftelsen DnB, og vi har valgt å bruke pengene på å innvistere i gode skøyter for barna allerede fra starten av.

Skøyter kan leies for en sesong av gangen. Om det er ønskelig å leie skøyter ta kontakt med de ansvarlige for skøyteskolen ved oppmøte. 

 

INFO

Grasrot 5