Det er opp til den enkelte å avgjøre hvor man vil delta på sommerleir, men det bør avtales med Anna på forhånd.

Nedenfor finner dere en oversikt over noen av de leirene dere kan delta på. Det er også mulighet for å søke opp andre alternativer på nett selv. 

Dersom dere har innspill på andre forslag kan dere sende mail til styret, så legger vi det ut på hjemmesiden.

INFO

Grasrot 5