Organisasjon

Organisasjonsnr: 990404437

Kontakt oss på: styret@sskkunstlop.no

Styrets sammensetning:

 

Leder

Ambjørn Bjørnson

95434586

ambjoer@obline.no

Nestleder

Marianne Persen

41280303

marianne.persen@fibernett.net

Styremedlem

Glenn Michalsen

90528287

gmichalsen76@yahoo.no

Styremedlem

Heidi Simensen

99008288

hksimensen@gmail.com

Styremedlem

Rakel Nordberg

93674838

rakel_n@msn.com

       
       
       

  

På årsmøtet 26.5.2021 ble det vedtatt en ny lov for Sarpsborg Skøyteklubb:

Lov for Sarpsborg Skøyteklubb

INFO

Grasrot 5