07-04-2017_16864593_726803927501459_9133574327863874242_n.jpg
Skrevet av: SSK, 03-04-2017

Innkalling til årsmøte i SSK


Sted: Sarpsborghallen

Tid: 3. mai 2017, kl. 18.00

 

Dagsorden:

a. Godkjenning av de stemmeberettigede

b. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

c. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen?

d. Behandle SSKs årsmelding

e. Behandle SSKs regnskap i revidert stand

f. Behandle innkomne forslag og saker

g. Fastsette medlemskontingent

h. Vedta SSKs budsjett

i. Behandle SSKs organisasjonsplan

j. VALG

 

Saker som et medlem ønsker at skal tas opp på årsmøtet, må sendes til styret styret@sskkunstlop.no senest 19. april.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned, og ha betalt medlemskontingenten og oppfylt medlemsforpliktelsene.

 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte fram på årsmøtet.

 

Velkommen!

 

Mvh, Styret i Sarpsborg Skøyteklubb

INFO

Grasrot 5