04-04-2017_5kmtest_juli13.jpeg
Skrevet av: SSK, 01-07-2013

5 km test i lysløypa


Lørdag 13. juni hadde løperne i gruppe 1 en vellykket løpetest på 5 km. Trener, Anna Jurkiewicz, hadde premier som motiverte til innsats. Juliane sørget for bestetiden på 23.23 og var meget godt fornøyd med egen innsats. Anna vil følge opp med en ny test etter sommeren for å se utviklingen til løperne.

INFO

Grasrot 5