04-04-2017_sosamling_aug13_1.jpeg
Skrevet av: SSK, 18-08-2013

"Standing Ovation"-samling


Nordic Development Project August 2013 - "Standing Ovation"

Prosjektet har holdt på siden 2010 og hatt faste samlinger i Vierümaki, mai og august. I mai har alle løpere blitt grundig testet og august har man basert seg mer på gjennomganger av programmene.

 

SOsamling_aug13_2

 

Fokuset for den siste samlingen var finpussing av den enkelte løper, trener og team samt forberede dem på kommende treningsperioder fram mot 2018.

 

7 løpere, 6 trenere og 3 dommere har deltatt på den siste og avsluttende samlingen.

 

Fra onsdag 14 til søndag 18.august var løperne igjennom et antall is-, dans-, fysio- og mentale- treningstimer. Det var også lagt opp til oppvisning av program med konkurranseforberedelser. Prosjektet ble avsluttet med en liten bankett.

INFO

Grasrot 5