29-03-2017_guttesamling_sept14_1.jpeg
Skrevet av: SSK, 20-09-2014

Liam på guttesamling


Forrige helg deltok Liam på gutteløftet i Katrineholm i Sverige. Det ble en veldig god opplevelse med mange gutter på isen. De trente med Ladislav "Laco" Vince, og hans avbalanserte måte å lære fra seg tekniske finnesser på var en positiv erfaring.

 

Guttesamling_sept14_2

 

Guttesamling_sept14_3

 

Guttesamling_sept14_4

INFO

Grasrot 5