Organisasjon

Organisasjonsnr: 990404437

Kontakt oss på: styret@sskkunstlop.no

Styrets sammensetning:

Leder

Grethe A. Grøtvedt   

976 92 086

g.grotvedt@gmail.com

Nestleder

Ambjørn Bjørnson

95434 586

ambjoer@online.no

Kasserer

Marianne Persen

412 80 303

marianne.persen@fibernett.net

Sportslig leder

Janne Wibeche Eriksen

990 10 678

j-weriks@online.no

Sekretær

Tone Kristin Kara Ali

412 41 095

tonekk36@hotmail.com

Varamedlem

Jørn Krogfoss

970 17 564

krogf@online.no

Dugnadsansvarlig

Kristine Olavesen

924 64 729

kristineolavesen@hotmail.com

 

 

INFO

Grasrot 5