Organisasjon

Organisasjonsnr: 990404437

Kontakt oss på: styret@sskkunstlop.no

Styrets sammensetning:

Leder

Grethe A. Grøtvedt   

976 92 086

g.grotvedt@gmail.com

Nestleder

Jørn Krogfoss

970 17 564

krogf@online.no

Kasserer

Glenn Michalsen

905 28 287

gmichalsen76@yahoo.no

Sportslig leder

Stig M. Røstad

416 78 842

stiroest@online.no

Dugnadsansvarlig

Tone Kristin Kara Ali

412 41 095

tonekk36@hotmail.com

Medlem

Espen Andersen

952 77 077

espen.andersen222@fredfiber.net

 

 

INFO

Grasrot 5