Organisasjon

Organisasjonsnr: 990404437

Kontakt oss på: styret@sskkunstlop.no

Styrets sammensetning:

Leder

Grethe A. Grøtvedt   

976 92 086

g.grotvedt@gmail.com

Nestleder

Jørn Krogfoss

970 17 564

krogf@online.no

Kasserer

Glenn Michalsen

905 28 287

gmichalsen76@yahoo.no

Sportslig leder

Stig M. Røstad

416 78 842

stiroest@online.no

Sekretær

Tone Kristin Kara Ali

412 41 095

tonekk36@hotmail.com

Varamedlem

Elena Shirokikh

915 22 595

shiroelena@gmail.com

Dugnadsansvarlig

Kristine Olavesen

924 64 729

kristineolavesen@hotmail.com

 

 

INFO

Grasrot 5